4/8/2010
RUAG Space bidrar till ESA's ismätande satellit

RUAG Space bidrar med kritisk antennteknik till ESA’s ismätande satellit CRYOSAT. Satelliten skall skjutas upp kl 15.57 idag. 

- Våra antennexperter har använt all sin expertis för att åstadkomma dessa extremt stabila antenner i kolfiberteknik som möjliggör ismätningar på centimeternivå från 720 km banhöjd, säger projektledaren på RUAG Space, Dr Viola Sohtell.

CRYOSAT skall skjutas upp till en nära polär bana på 720 km höjd med en Dnepr-raket från kosmodromen i Baikonur i Kazakstan. Satelliten skall sedan under tre år göra mycket exakta mätningar på polarisarna och deras variationer. Avsikten är att verifiera om den globala uppvärmningen hotar utplåna polarisarna och mätningarna skall också ge bättre förståelse för hur polarisarnas variationer påverkar havscirkulationen och därmed klimatet.

Det kombinerade mikrovågsinstrumentet SIRAL (Synthetic Aperture Radar and Interferometric Radar Altimeter) som byggts av Thales Alenia Space i Frankrike, har tre olika funktionsmoder som alla tre använder samma antennpar. Antennerna och den gemensamma basplatta som de monterats på har konstruerats av RUAG Space i Göteborg. Hela konstruktionen är gjord i kolfiberteknik och är tillverkad i samarbete med Saab AB i Linköping. Konstruktionen har nära nog ingen värmeutvidgning (CTE=0) och basplattan rymmer också tre stjärnsensorer för att minimera mätfel pg.a relativa mekaniska rörelser. Antennerna är aluminiumpläterade och inslagna i termiska isolationsfiltar för att ytterligare reducera inverkan av temperaturvariationerna i rymden. När prestandamätningar gjorts på instrumentet på marken, har speciellt utvecklad utrustning som simulerar radarsignalerna i rymden använts. Denna utrustning kommer från RUAG Space i Österrike.

Förutom instrumentantennerna har RUAG Space i Göteborg bidragit med de antenner som används för att styra och kontrollera satelliten via radio från kontrollstationen i Kiruna. RUAG Space i Schweiz levererar satellitens mekaniska struktur och mekanisk stödutrustning för hantering under montering och test. Från RUAG Space i Österrike kommer termiska isolationsfiltar för hela satelliten.

siral med Viola frilagd
Antennerna “kläs på” med termiska skydd för att klara rymdmiljön.

cryosat antenn CRYOSAT cup
Antenner för telemetri och telekommando.


Mer information om uppdraget finns på ESA’s hemsida:
http://www.esa.int/esaLP/LPcryosat.html

Bärraketens operatör har också en hemsida:
http://www.kosmotras.ru/en/


Teknologigruppen  RUAG 
RUAG Holding AG är en internationell koncern inom flyg, rymd och försvar med stark fokusering på avancerad teknologi. Gruppens huvudkontor ligger i Bern i Schweiz och ägs till 100 % av Schweiziska staten. RUAG har anläggningar för utveckling och konstruktion i Schweiz, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.  RUAG är en ledande leverantör och integratör av komponenter och system för militära och civila aerospace-tillämpningar.

RUAG Space AB är en del av den nybildade, 1 000 man starka rymddivisionen inom RUAG. Företaget är en internationell, oberoende leverantör av kvalificerad rymdutrustning. Företagets huvudprodukter är datorsystem, mikrovågselektronik och antenner till satelliter och adaptrar till separationssystem och bärraketer. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och en division för mekaniska system i Linköping. RUAG Space AB har ca 380 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Nordfeldt
Informationschef
Tel. 031-735 43 12
Fax: 031-735 45 00
Mobil: 0736-68 03 12
E-mail: lars.nordfeldt@ruag.com

www.ruag.com/space