11/4/2011
Svenska instrument skjuts upp för att studera Mars atmosfär i samarbete med Ryssland och Kina


Tisdag kväll den 8 november 2011 kommer den ryska satelliten Phobos-Grunt och den kinesiska satelliten Yinghuo-1 att skjutas upp från Baikonur i Kazakhstan. Ombord finns tre satellitinstrument som utvecklats och byggts i Sverige. De två rymdsonderna kommer fram till Mars i oktober 2012 och kommer att separeras efter att de gått in i omloppsbana. Yinghuo-1 kommer att stanna i en elliptisk omloppsbana (800 km x 80,000 km), medan Phobos-Grunt går in i en mer cirkulär omloppsbana för att närma sig, och landa på, månen Phobos.

Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna har byggt tre identiska jonmasspektrometrar för detta projekt. Detektorn för joner vid Mars (DIM) är placerad på rymdsonden Phobos-Grunt. DIM-sensorn är utvecklad och byggd vid IRF, medans en tillhörande styrdator byggts vid Ryska rymdforskningsinstitutet (IKI).

Yinghuo-1 har ett sensorpaket (Yinghuo Plasma Package, YPP) som består av två jonmasspektrometrar och en elektronsensor. Paketet är byggt i samarbete mellan IRF och Kinesiska nationella rymdcentrat (NSSC). IRF har utvecklat och byggt de två jonmasspektrometrarna (YPP-i1 och YPP-i2), medans NSSC har byggt den tillhörande styrdatorn samt elektronsensorn. Även Rymdforskningsinstitutet i Graz, Österrike (IWF) deltar vetenskapligt i YPP.

Alla tre jondetektorerna kommer samtidigt att studera växelverkan mellan solvinden (ett flöde av laddade atomer från solen) och Mars atmosfär från olika positioner.

"Vi har redan instrumentet ASPERA-3 i bana kring Mars på den europeiska rymdsonden Mars Express," säger Dr Martin Wieser vid IRF. "Med alla dessa instrument på plats kommer vi att kunna göra flerpunktsmätningar från rymdsonder. Något som ej gjorts tidigare vid Mars."

Martin Wieser tillägger att "Tack vare Yinghuos elliptiska bana kommer YPP att göra mätningar långt bakom Mars. Något som inte heller gjorts tidigare."

Mer information:
Dr Martin Wieser, forskare och projektledare, IRF, tel. 0980-79198, martin.wieser@irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, rick.mcgregor@irf.se

Webbsidor: