Satelliter
Hur många satelliter har Sverige skickat ut i rymden och vilken var den första?